Safetypartner er ILS certificeret

Safetypartner kan tilbyde uddannelse og certificering til følgende

Kystlivreddere

Åbentvand undervisere

Erhvervslivreddere 

Bassinlivreddere

 

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Funktionsuddannelsen Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.

Varighed: 8 timer

Antal: Max 16 kursister

Beviser: udstedes efter endt kursus